Di truyền và bạn

Bạn có muốn biết những gì di truyền có thể làm cho bạn? Thông tin trong gen của chúng ta có thể giúp chúng ta trong nhiều khía cạnh của cuộc sống. Dưới đây là một số ví dụ về tiện ích nó có thể có cho bạn.


DNA màu xanh

 

 

 

 

5 Các lý do để làm bản đồ di truyền của bạn

   

 

gia đình bãi biển 400

 

 

 

 

Bệnh di truyền: chúng có thể tránh được?

 

 

viên thuốc màu xanh 400

 

 

Dược động học: bước đầu tiên đối với thuốc cá nhân hóa

  

trẻ em thử nghiệm

  

 

Làm thế nào di truyền có thể giúp bạn có con khỏe mạnh

 

 

 

Y học cá nhân hoặc y học genomic là gì?

 

Bạn có muốn biết Bản đồ di truyền của bạn có thể làm gì cho bạn? 

 

 

DNA Internationa

×

Đăng nhập