DNA của nhiễm sắc thể 23 cộng với DNA ty thể, là chìa khóa để ngăn ngừa và điều trị vô số bệnh. Từ số tiền đó (23 + 1) phát sinh 24Genetics.com để nói to và rõ ràng, và làm cho nó có sẵn cho tất cả mọi người.

Bạn có muốn biết thêm về chúng tôi? báo chí đây biết Giới thiệu

Liên hệ:

Gửi email
(Tùy chọn)
Contact Image
Địa chỉ: 24Genetics EU
Toà nhà Torre Europa
Nhà kính Paseo de la Castellana 95 15A
28046 - Madrid - Tây Ban Nha
+34 910 059 099

24Genetics USA
8 Faneuil Hall Thị trường, 3rd Tầng
Boston - 02109 - Massachusetts - Hoa Kỳ
+ 1 (617) 861 2586
Correo electrónico: địa chỉ e-mail này đã được bảo vệ từ spam bots. Bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

Bạn có muốn biết thêm về chúng tôi?

báo chí đây biết Chúng tôi là ai

DNA Internationa

×

Đăng nhập