Video trợ giúp

Đây là một số video giúp đỡ. Video làm thế nào để tạo ra một mẫu DNA đặc biệt quan trọng. Chúng tôi khuyên bạn nên thực hiện việc khai thác sau khi nhìn thấy nó.

PHIÊN BẢN KIT SALIVA

youtube kit 24 di truyền học

 

PHIÊN BẢN SWAB ORAL (Tăm bông)

 

bộ youtube 24genetis

Cách đặt hàng xét nghiệm của bạn và lấy mẫu DNA

 

Nếu bạn đã lấy mẫu ADN bằng bông tẩy (Hyssop), điều tiếp theo là đăng ký nó trên trang web của chúng tôi. Nhấp vào đây để đăng ký bộ kit của bạn.

DNA Internationa

×

Đăng nhập