Video trợ giúp

Đây là một số video giúp đỡ. Video làm thế nào để tạo ra một mẫu DNA đặc biệt quan trọng. Chúng tôi khuyên bạn nên thực hiện việc khai thác sau khi nhìn thấy nó.

bộ youtube 24genetis

Cách đặt hàng xét nghiệm của bạn và lấy mẫu DNA

Video này rất quan trọng; Chúng tôi sẽ chỉ cho bạn làm thế nào để làm cho DNA đúng cách nhất để đảm bảo nó không bị ô nhiễm và chúng tôi thu thập được số lượng DNA cần thiết.

Nếu bạn đã lấy mẫu ADN bằng bông tẩy (Hyssop), điều tiếp theo là đăng ký nó trên trang web của chúng tôi. Nhấp vào đây để đăng ký bộ kit của bạn.

DNA Internationa

×

Đăng nhập