Exome sequencing

Chúng tôi gửi đến Hoa Kỳ
Với Giao hàng Miễn phí - Vận chuyển US Express với giá 0,00 €
Giá:999,00 €
Giảm giá:
miêu tả

Exome là một phần của bộ gen được tạo ra bởi exons và bao gồm một số gen 20.000. Trong ví dụ này là 85% của thông tin di truyền có liên quan. Tức là, khoảng xNUMX% các khám phá hữu ích của khoa học được dựa trên thông tin di truyền của exome.

header img

Thông qua Exoma chúng ta có thể nghiên cứu phần lớn các bệnh di truyền.

Exoma sequencing được thực hiện chỉ một lần và sẽ không bao giờ có một cần phải lặp lại nó kể từ Exoma là luôn luôn như nhau trong cuộc sống của chúng tôi.

Dịch vụ Exoma Sequencing bao gồm:

 

  • 24Genetics Báo cáo Y tế
  • Báo cáo Dược lý
  • Báo cáo dinh dưỡng
  • Báo cáo chăm sóc da
  • Báo cáo tổ tiên
  • Tư vấn Tư vấn về Di truyền
  • Báo cáo về di truyền trên diện tích mà bạn cho biết (gen hoặc bệnh lý học)

 

 

DNA Internationa

×

Đăng nhập